Schoolvisie

Sciences, Technologie, Engeneering & Mathemetics (STEM) zijn de sleutels voor de toekomst

Als STEM-school vertrekt ons pedagogisch project vanuit de studiedomeinen wetenschap, technologie, ingenieurschap en wiskunde. Dit omdat er zowel in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt grote nood is aan wetenschappelijk en technisch geschoolde talenten.

Combinatie traditioneel met methodeonderwijs

Op didactisch vlak wordt een combinatie gemaakt tussen traditioneel en methode onderwijs, voornamelijk zichtbaar in de diverse project- en themaweken. De thema’s worden gelinkt aan de verschillende beroepssectoren die binnen de “STEM” actief zijn. De onderzoekscompetenties van de kinderen en het projectmatig leren werken op jonge leeftijd wordt gestimuleerd en aangeleerd.

Leerlingen worden beter voorbereid op het secundair onderwijs

De kloof tussen het basis- en het secundair onderwijs wordt maximaal gedicht doordag leerlingen van de laatste graad les krijgen van een aantal vakleerkrachten secundair. Wij maken gebruik van de labo’s, de technische ruimtes en de innovatieve drukkerij met 3-dimensionele printer van het Atheneum Maasland in onze ontdekkingstocht naar de toekomst.

WIL JE JE KIND INSCHRIJVEN?

Geprikkeld geraakt door het lezen van onze schoolvisie en wil je je kind graag inschrijven?
Gebruik de "Nu inschrijven"-knop om naar het inschrijvingsformulier te gaan!